icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Bouwcombinatie

Nieuws · 29 april 2019
De Hooch

Nieuwsbrief 2: Start aanbrengen damwanden

dehooch.PNG

Graag informeren wij u over onze werkzaamheden voor de realisatie van het project De Hooch, gelegen tussen de Hobbemakade en de Pieter de Hoochstraat, ter hoogte van Hobbemakade 31 in Amsterdam. Het project wordt gerealiseerd door Boele & van Eesteren.

Wat is er de afgelopen periode gebeurd?

Begin maart is de sloop van het voormalige KPN gebouw gestart en inmiddels is de sloop van de bovenbouw gereed. Daarnaast is half april de bouwkeet op pontons ter hoogte van de brandweerkazerne geplaatst en zal het team binnenkort zijn intrek nemen. Deze complexe werkzaamheden zijn met uiterste zorg voorbereid en uitgevoerd. Wij streven ernaar om onze omgeving op de hoogte te houden van onze werkzaamheden. Met deze brief willen wij u een beeld geven van het project en de benodigde activiteiten in de komende maanden.

Wat gaat er de komende maanden gebeuren en wat merkt u ervan?

De komende werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van de damwanden en het slopen van de bestaande kelders van het voormalige KPN gebouw. Het aanbrengen doen we door de damwanden per vier planken de grond in te drukken met een zogenaamde HQP drukmachine. Dit is een geluids- en trillingsarme methode, waarmee overlast naar de omgeving zo veel mogelijk wordt voorkomen. Klik hier voor een korte uitleg.   

Het is echter mogelijk dat er wegens puin in de grond of een te grote weerstand extra kracht nodig is om de planken op de gewenste diepte te krijgen. Dat betekent dat het incidenteel kan voorkomen dat wij de planken door middel van een hoog frequent trilblok op diepte moeten brengen. Deze methode kan geluids- en trillinghinder opleveren. Indien het structureel nodig blijkt om deze methode in te zetten, zullen wij u hier middels een brief over informeren.

De stelling voor het aanbrengen van de damwanden wordt op 1 mei aangevoerd. Na het opbouwen en installeren zullen wij van start gaan met het aanbrengen van de damwanden. Het aanbrengen van de damwanden neemt circa 6 weken in beslag.

Allereerst worden de damwanden aangebracht daar waar geen bebouwing staat. Vervolgens wordt de kelderfundatie van het voormalige KPN gebouw vlak langs de bebouwing verwijderd om het laatste deel van de damwanden aan te kunnen brengen. Zodra de damwandkuip gesloten is,  kan er worden gestart met slopen van de overige delen van de kelders. 

Naar verwachting kunnen wij in september 2019 starten met het aanbrengen van de funderingspalen. Wij zullen u dan weer middels een nieuwsbrief informeren. De palen worden aangebracht met een schroefstelling. Voor meer informatie over deze geluid- en trillingsarme methode verwijzen wij u naar deze link.

Bovenstaande planning is onder voorbehoud van de resultaten van een bodemonderzoek. Eventuele wijzigingen worden via onderstaande projectwebsite gecommuniceerd.

Updates en projectinformatie

Op de projectwebsite www.boele.nl/projectwebsites/de-hooch kunt u terecht voor meer informatie over de realisatie van het project. Via deze website wordt tijdens de realisatiefase ook een automatische nieuwsupdate verzorgd. U kunt zich dan aanmelden voor de nieuwsalert door uw e-mailadres in te dienen onderaan de pagina van de website en op de knop ‘Op de hoogte blijven’ te drukken. Let op! U moet uw aanmelding bevestigen via de aanmeldingsmail.

Werktijden

Boele & van Eesteren werkt maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur. Wanneer het wegens bijzondere omstandigheden nodig is om buiten deze tijden op de bouwplaats te werken, brengen we u hiervan vooraf op de hoogte. Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken.

Bewuste Bouwers

Het project De Hooch is aangesloten bij Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo zullen wij het project realiseren. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.

Contact

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw van De Hooch, kunt u contact opnemen met ondergetekende via dehooch@boele.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wij danken u voor uw begrip.

Blijf op de hoogte!

Ontvang het laatste nieuws over dit project